Rapport från utbildning: ”Transformative Mediation” och handledning i Berlin

Alexandra Lyckman, SFMs vice ordförande, har i dagarna deltagit i utbildning och handledning i Berlin. Följande kan berättas:

”Vidareutbildning anordnades i Berlin av Mikk e.V. – International Mediation Centre genom ett flertal endagarsseminarier. Jag deltog i seminariet som handlade om transformativ medling med deltagare från hela världen, från Japan till Belgien, Litauen, Danmark och Sverige. Det vi fick lära oss om transformativ medling är att medlaren reflekterar det parterna säger, för att på så sätt öka parternas medvetenhet och förståelse i konflikten. Detta ska leda till en bättre dynamik i dialogen mellan parterna. Mycket intressant, även om vi endast hann bekanta oss med ämnet.

På söndagen deltog jag i en supervision eller handledning, där medlare bytte erfarenheter, fick input och reflektioner. Mycket givande och ett väldigt bra sätt att vidareutvecklas i ett yrke där man till stor del arbetar självständigt. Jag hoppas att detta är något som kan organiseras fler gånger, både i MiKKs regi och kanske i framtiden i Sverige för de familjemedlare som inte har möjlighet till handledning och erfarenhetsutbyte på annat sätt.”  (Alexandra Lyckman)