Rapport från konferens: Advanced Training for International Child Abduction Lawyers

SFMs styrelseledamot Alexandra Lyckman var på konferensen ”Advanced Training for International Child Abduction Lawyers”:

Advanced Training for International Child Abduction Lawyers” anordnades för andra gången av LEPCA (Lawyers in Europe on Parental Child Abduction” i samarbete med Medlingsorganisationer i Nederländerna och i Tyskland. Konferens hölls i Berlin den 26-27.1.2017, med föreläsningar och workshops som handlar bl a om hur man kan samverka genom bl a medling i barnbortförandeärenden och internationella familjemål. Föreläsningar och seminarledare var dels yrkesverksamma, tjänstemän från centralmyndigheter, EU-parlamentet och Haag-konferensen. I konferensen deltog advokater, medlare, socialarbetare samt specialister. Representerade på konferensen var även ISS (International Social Service) som nyligen presenterade riktlinjer för de tio huvudprinciperna som bör gälla vid familjemedling:

http://ifm-mfi.org/sites/ default/files/CHARTER/ENGLISH/ IFM%20Charter_ENG.pdf