Förlust av vår styrelsemedlem och vän Agneta Claesson Norell

Agneta Claesson Norell har avlidit. I allt vad hon företog sig som domare, medlare, privatperson var hon rättrådig, noggrann och ansvarstagande. Hon såg möjligheter där andra såg hinder. Agneta var både optimist och realist inför livets utmaningar. En stor krets av vänner sörjer henne djupt. Agneta saknas också oss i SFM.