Artikel i Advokaten: ”Kompetenskrav hos medlare efterlyses”

Tidningen Advokaten har i sitt senaste nr (Nr 6 2017 Årgång 83) en lång artikel ang familjemedling. Advokater, pensionerade domare eller socionomer åtar sig uppdrag som medlare i vårdnadsmål, men att förfarandet har lågt förtroende. För att höja förtroendet för medling föreslås att kompetens- och lämplighetskrav ska införas i lag.

Artikeln i sin helhet läses här.