Artikel i Advokaten: ”Kompetenskrav hos medlare efterlyses”

Tidningen Advokaten har i sitt senaste nr (Nr 6 2017 Årgång 83) en lång artikel ang familjemedling. Advokater, pensionerade domare eller socionomer åtar sig uppdrag som medlare i vårdnadsmål, men att förfarandet har lågt förtroende.

Svenskt Forum för Medling och konflikthantering, SFM, efterlyser kompetenskrav för medlare i vårdnadstvister och föreslår att kompetens- och lämplighetskrav ska införas i lag. Advokaterna och styrelseledamöterna från SFM Lina Kitti och Ingeborg Bjerlestam har deltagit i arbetet med SFM:s remissyttrande avseende vårdnadsutredningen.

Artikeln i sin helhet läses här.