Program Medlingens dag 2016, 10 november

Medlingens Dag – för dig som är intresserad av medling och konflikthantering.

Ladda hem hela programmet som PDF här

Arrangör: Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering

Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering är mycket stolta över att i år för femte gången anordna Medlingens dag. I år bjuder vi på ett unikt och mycket intressant program där du får lyssna till ledande personer inom professionell konflikthantering som har stora erfarenheter av svåra samtal. Vi är många som i våra yrkesroller utmanas med konflikter. Oavsett om du är polis, pedagog, personalvetare, domare, advokat, beteendevetare, socionom eller på annat sätt arbetar i möten med människor, är det viktigt att ha bra för att hantera en infekterad konflikt. De möten som sker under Medlingens dag ökar din kunskap och vidgar ditt nätverk och på detta sätt utvecklar vi den professionella konflikthanteringen i Sverige.

Program
8.15 Registrering, fika med smörgåsar och mingel

8.45 SFMs ordförande Lena Feuk och vice ordförande Pia Törnstrand hälsar välkomna

9.00 ”What Restorative Justice is – and its impact on and importance for the criminal victims and for the offenders”

Dr. Heather Strang är en internationellt erkänd forskare och kriminolog som studerat effekterna av reparativ rättvisa vid brott. Hon arbetar vid Institute of Criminology vid Cambridge University, samt som forskningschef på Jerry Lee Centre of Experimental Criminology. År 2013 publicerade hennes forskargrupp ”Campbell Collaboration” en systematisk översyn av effekterna av restorative justice conferences. Idag föreläser Dr. Strang för oss om sin forskning kring Restorative Justice (reparativ rättvisa) och om vad restorative justice conferences ger för vinster till de som utsatts för brott och vilken betydelse de kan ha också för den som begått ett brott.

10.00 Bensträckare med mingel och möjlighet att ställa dina frågor till medlare med spetskompetens inom familjemedling, brottsmedling och bostadsmedling

10.20 Fortsatt föreläsning av Dr. Heather Strang

12.00 Lunch med mingel

13.30-14.30 ”Medling i skolan – så förebygger vi polisanmälan”

Erfarenhet från medling vid brott med ungdomar visar att en stor andel fall som hamnar i rättsväsendet har sitt ursprung i konflikter som eskalerat i skolan. Om skolan arbetar strukturerat med medling vid konflikter kan den typen av rättsärenden minskas. Oskar Palmenfelt, som har examen i konflikthantering med inriktning på organisation från Göteborgs universitet och arbetar på Medlingscentrum, visar en modell för hur skolan strukturerat kan förebygga konflikter med hjälp av medling och undervisning i konflikthantering. Medlingscentrum har utbildat personal på mer är 20 % av Stockholms grundskolor samt producerat skolmaterialet ”Bråka Smartare – lektioner i konflikthantering”.

14.30 ”Hur behåller man sin professionalitet i svåra samtal?”

Natasja Andersson Elmtoft är fil. mag. socionom och samtalsterapeut. Hon talar om konsten att våga vara sig själv, äkta och närvarande i rummet. Att varken falla för frestelsen att distansera sig eller att blir för känslomässigt involverad. Natasja arbetar som högskoleadjunkt med ansvar för ämnet personlig professionell utveckling på Ersta Sköndal Högkolas socionomutbildning, har tidigare arbetat i tio år som lärare på Stockholms Universitets socionomutbildning, är utbildad handledare och handleder yrkesverksamma socionomer.

15.15 Eftermiddagsfika med kaffe

15.45 Fortsatt föreläsning av Natasja Andersson Elmtoft

16.30 – 17.00 Avslutning och sammanfattning