​Internationella Brottsofferdagen uppmärksammas över hela landet

”Internationella Brottsofferdagen, den 22 februari, uppmärksammas av brottsofferjourer över hela landet. Föreläsningar, informationsinsatser, filmvisningar och andra arrangemang anordnas för att belysa brottsoffers situation och sprida kunskap om det stöd som finns för den som utsatts för brott”.
https://www.mynewsdesk.com/se/brottsofferjouren/pressreleases/internationella-brottsofferdagen-uppmaerksammas-oever-hela-landet-1321331