Medlingens Dag till Uppsala år 2016!

I slutet av hösten nästa år planeras Medlingens Dag hållas i Uppsala. Har du tips och idéer på föreläsare så maila styrelsen för SFM på info@s-f-m.se