SFM har översatt europeisk webbaserad studie för brottsutsattas upplevelse av medling (RJ)

Vill du delta och bidra till att öka kunskpen om restorative justice i Europa!? Kanske kan du/ din medlingsverksamhet vara med? Nu har SFM översatt den webbaserade enkät som kommer att delas ut till många brottsutsatta runt om i europa under perioden februari- april. Det är ett EU finansierat projekt vid namn ”Restorative Justice in Europe – Safeguarding Victims & Empowering Professionals (RJE)”.

Självklart hoppas SFM på att se att så många som möjligt bidrar till att öka kunskapen om medling och reparativ rättvisa i europa och särskilt just för brottsutsatta. Det enda du/ din verksamhet behöver göra är att beställa och sedan dela ut ett förseglat följebrev till varje brottsutsatt som slutför eller tidigare har slutfört en medlingsprocess. Den brottsutsatte svara sedan på enkäten på internet med hjälp av ett individuellt nummer.

Här finns ett brev till dig som medlare som ger mer information om ditt möjliga deltagande i studien. Med hjälp av ökad kunskap om medling bidrar vi till ökad försåelse för vikten av detta stöd till brottsutsatta. Läs följebrevet och hör av dig till forskarna om du har fler frågor. Visst är du med? Följebrev på svenska

Ansvariga för studien är de tyska forskarna B.A. Marie Haas och Prof. Dr. Arthur Hartmann , på Institute for Police- and Security Research, University for Public Administration and applied Sciences Bremen. Kontakta Marie eller Arthur (kontaktuppgifter nedan) för mer information. Prof. Dr. Arthur Hartmann, phone: +49 (0)421 361 – 59 519, e-mail: Arthur.Hartmann@hfoev.bremen.de, B.A. Marie Haas, Phone: +49 (0)421 361 – 18446, E-mail: Marie.Haas@hfoev.bremen.de