Nytt forskningsprojekt gällande tillgängligheten av medling i Europa påbörjas

Trots de goda resultaten som tidigare forskning visat att reparativa processer gett, kan man se tydliga teckan på att potentialen av reparativ rättvisa inte uppnås. Alla som vill delta inte får inte möjlighet till det. Det Europeiska Forumet för reparativ rättvisa (EFRJ) samordnar nu ett forskningsprojekt för att undersöka hur tillgängligheten av reparativa processer ser ut i Europa.

Bakgrunden till forskningen
Forskningsresultat rörande reparativa rättvise- processer har ofta varit postiva och betonat många fördelar. De som utsatts för brott är nöjda, gärningsmannens återfall i brott minskar, offren är mindre rädda och arga, och genom processen tillåts fler känslor av delaktighet och egenmakt. Dessutom har forskning visat att många offer visar intresse för medling när de erbjuds möjligheten till det. Trots dessa fynd, är användningen av reparativ rättvisa i Europa bristfällig. De småskaliga mängder remisser som rapporteras i länder i Europa tyder på att potentialen för reparativ rättvisa inte uppnås. Forskning tyder på att många offer vill delta i medling, men inte får tillgång till sådana förfaranden.

Forskningsprojektet
Det forskningsprojekt som nu planeras, 
samordnas av det europeiska forumet för reparativ rättvisa (EFRJ), tillsammans med partnerorganisationer i Europa. Forskningen fokuserar på hur människor nås av erbjudandet om medling. Hur remisserna ser ut, kvaliteten på remisser, och attityder inom rättsliga myndigheter gällande reparativ rättvisa (ofta hinder för tillgänglighet) kommer att ingå. Man kommer att utveckla att titta på internationell lagstiftning och tidigare empirisk forskning, göra kvantitativa bedömningar och fallstudier i de berörda länderna.

Här kan du läsa om forskningsprojektet.