Ny avhandling om brottoffer

Anna Wergens, jurist vid Brottsoffermyndighetens kunskapscentrum, disputerade den 3 december 2014 på en avhandling med titeln Human rights for victims of non-state crime. Taking victims seriously?

I avhandlingen behandlas två centrala frågor: de mänskliga rättigheternas betydelse för brottsoffer och vilken ställning brottsoffers rättigheter har i MR-rätten.

Avhandling om brottsoffer