Medlingsutbildning för medlare och brottsofferstödjare

Nytt tillfälle, den 18-19 februari för den koncentrerade varianten av medlingsutbildning för medlare och brottsofferstödjare.

För mer information om Pia Törnstrands kurs klicka här