Medlingens dag 2014-11-13

Framgångsfaktorer för familjemedling och brottsmedling

Program

9:00-10:00  Registrering och frukostmingel på Elite Park Hotel, Göteborg.

10:00 -10.30 Konferensen inleds av Robert Anderson, vice ordförande SFM och Angeliqué Fors, Medlingsverksamheten Göteborgs Stad.

10.30 – 12.00 Därför är Norge framgångsrika inom konflikthantering
I Norge är medling en kostnadsfri statlig tjänst för personer i alla åldrar.  Karen Paus, seniorrådgivare på sekretariatet för konfliktråden, skildrar hur konfliktrådet arbetar med medling vid brott och civila konflikter samt vilka positiva effekter detta ger, bland annat i form av minskat återfall i brott. Anförandet görs på norska.

12:00 – 12.30 Därför är familjemedling bra för familjen
Hilary Linton, advokat och juris doktor, är en världsledande auktoritet inom familjemedling både i teori och praktik, verksam i Toronto, Canada. Linton illustrerar vad som skiljer en familjemedling från domstolsprocessen och visar oss aktuell forskning kring värdet av familjemedling. Anförandet görs på engelska.

12.30-13.30 Lunch

13.30-16:30 Fyra parallella seminarier à 3 timmar vardera (inkl 30 min fika)
I anmälan väljer du vilket seminarium du önskar att delta i (a, b, c eller d).

a. Grunderna inom familjemedling. Bernt Wahlsten, familjerättssocionom och medlare från familjerätten i Göteborg, ger en illustrativ introduktion i familjemedling enligt föräldrabalken. Seminariet vänder sig till dig som vill veta vad familjemedling är.

b. Grunderna inom medling med anledning av brott. Angeliqué Fors, medlare vid medlingsverksamheten i Göteborg, Yvonne Inge, förundersökningsledare vid ungdomspolisen i Göteborg, och Martin Ekelin, samordnare för ungdomsärenden på åklagarkammaren i Borås, ger en introduktion i medling enligt 2002 års lag om medling med anledning av brott. Seminariet vänder sig till dig som vill veta hur medling med anledning av brott går till och vilken roll medlare, polis och åklagare har.

c. Fördjupning inom familjemedling. Hilary Linton inspirerar och undervisar om kvalitativ, kreativ och framgångsrik familjemedling. Hur vidareutvecklar sig den erfarne familjemedlaren bäst, både som person och sina redskap för uppdraget som familjemedlare? Seminariet vänder sig till dig som är medlare med erfarenhet av familjemedling. Seminariet hålls på engelska.

d. Fördjupning inom brotts- och konfliktmedling.  Karen Paus, Seniorrådgivare på sekretariatet för konfliktråden, ger en fördjupning i praktik och teori kring medling. Thomas Jordan, universitetslektor, forskare och lärare vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap på Göteborgs Universitet, presenterar vad som är verksamt i medling och medlingens teorier.  Seminariet vänder sig till dig har grundläggande kunskaper i medling vid brott eller konflikt.

16.30-17.00 Gemensam avslutning och sammanfattning av vad dagen givit.