Kallelse till SFM:s årsmöte 2014-03-27

Nu är det åter dags för SFM:s årsmöte.
SFM kommer under årsmötet att välja en ny styrelse för kommande år. Har du förslag på kandidater så kontakta valberedningen malin.oljelund@stockholm.se eller Linda Marklund, linmar@live.se
Under årsmötet kommer vi att ta upp vad som hänt under det gångna året och vår målsättning inför det nya året.
Medling är på frammarsch inom flera medlingsområden och under mötet kommer vi föra en dialog runt hur vi tillsammans kan agera föra att sprida kunskaper och öka intresset för medling.
Förslag som önskas bli behandlade på årsmötet, skall vara ordföranden tillhanda minst en kalendermånad före årsmötet. Förslag skickas till info@s-f-m.se
Dagordningen återfinns på hemsidan under stadgarna.

Varmt välkomna!