Forskningsrapport om användning och effektivitet av anti-mobbning strategier i skolor

Denna rapport från 2011 belyser vilka strategier man på skolor i England arbetat med för att hantera episoder av mobbning, varför skolor valt dessa strategier och hur också hur effektiva strategierna varit.  

Rapport om effektiviteten av anti-mobbning strategier i engelska skolor