Beatrice Ask svarar på fråga om medlingslagens tillämpning

Per-Johan Emtell har fått svar på den fråga (2013/14:747 av Per-Johan Emtell (MP) Lagen om medling) han ställt till justicieministern och justitiedepartementet angående hur de ser på sitt ansvar för att lagen (2002:445) om medling med anledning av brott (medlingslagen) ska tillämpas på det sätt som det var tänkt vid lagens tillkomst. Här kan du läsa svaret från Beatrice Ask den 22 augusti 2014.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/Lagen-om-medling_H112747/