Inslag Mittnytt: Brottsdömda ungdomar får ingen medling

PUBLICERAD 5 FEBRUARI 2013 – 05:00 – UPPDATERAD 5 FEBRUARI 2013 – 07:22 Se inslaget här.

Lagstadgad verksamhet I Örnsköldsviks kommun genomfördes i fjol en enda medling.

Kommunerna är enligt lag skyldig att erbjuda medling när gärningspersonen är under 21 år.

– Medling är till för både den unga gärningsmän och för brottsoffret, konstaterar Staffan Sehlin, polis och kriminolog från Örnsköldsvik, som forskat i effekterna av medling.

I Örnsköldsvik började man använda medling redan för 15 år sedan och verksamheten kom att bli en förebild nationellt. Som mest genomfördes över hundra medlingar per år och 2008 tilldelades kommunen drygt en halv miljon kronor av Brottsförebyggande rådet för att hjälpa andra kommuner att komma igång med verksamheten. Nu är bilden en annan. I fjol genomfördes en enda medling i Örnsköldsvik. Året före, då drygt 250 unga dömdes för brott, genomfördes fyra medlingar.

– Det vi ser är att det är en vikande trend i hela landet. Just här har vi haft en omorganisation, men det ska ju egentligen inte ha någon betydelse för alla ska ju erbjudas medling. Det är jättesvårt att säga vad det egentligen beror på, säger Sandra Biasi, enhetschef på socialtjänsten i Örnsköldsvik.

– Verksamheten här var uppbygd kring eldsjälar och när den personen försvann rasade verksamheten. Sedan har man inte lyckats komma igång och bygga upp den, säger Staffan Sehlin som var med och byggde upp medlingsorganisationen i Örnsköldsvik.

Att medlingsverksamheten är en akilleshäl för många kommuner är tydligt. En rapport från Socialstyrelsen visar att under 2011 var det bara 30 procent av kommunerna som hade genomfört fler än fem medlingar. En rundringning i Mittnyttområdet ger samma bild. Och det är inte bara de små kommunerna som har problem. I Sundsvall genomfördes ifjol fyra medlingar och i Östersund två. Samtidigt visar statistiken att ungdomsbrottsligheten ökar i både Västernorrland och Jämtland.

– För att en medling överhuvudtaget ska bli av krävs ju att den unge erkänner brott. Och det finns en risk att det är en trend bland unga att inte erkänna brott. Och då är det svårt, säger Sandra Biasi.

Staffan Sehlin har forskat om medlingens effekter och hans studie visar att återfallen i brott halveras efter deltagande i medling.

– Man ska tänka i de banorna, att medling är effektivt och att det finns en hel del att vinna på att ha en bra organiserad verksamhet i en kommun. Det kan rädda ungdomar från att komma in i brottskarriär.

Anna Quayle
anna.quayle@hotmail.com