Artikel HD: Nationell samordning krävs

Publicerad 20 mars 2013 kl. 04:00, Helsingborgs Dagblad

Prioritera medling mellan brottsling och brottsoffer, skriver kristdemokraterna Caroline Szyber och Lars Thunberg och föreslår att en nationell samording för medling inrättas.

Antalet ungdomar som anslutit sig till kriminella nätverk har ökat påtagligt sedan millennieskiftet. De kriminella gängen i storstadsområdena inriktar främst sin rekrytering på ungdomar, även personer under 15 år.

Samhället behöver gripa in tidigt och tydligt mot ungdomar på väg in i ett kriminellt beteende. En ung person som begått ett brott behöver få insikt i brottets konsekvenser och om möjligt försonas med eventuella brottsoffer. Även för den som blivit utsatt för ett brott är det värdefullt att träffas för att kunna lägga händelsen bakom sig och gå vidare. I värsta fall finns risken att den utsatte annars själv blir en brottsling.

I dag är kommunerna skyldiga att erbjuda medling då gärningspersonen är under 21 år.

Medling innebär att en gärningsman och en målsägande möts inför en medlare för att tala om brottet och följderna av detta. Det kan exempelvis handla om ett möte mellan den som blivit misshandlad och den som misshandlat. Det har en psykologisk betydelse såväl för förövaren som för brottsoffret att få mötas ansikte mot ansikte.

Medling kan också ses som en rehabiliteringsåtgärd för den som utsatts för brott. Här kan man få svar på frågor som: varför hände det just mig och behöver jag vara rädd för dig i framtiden? Medling ska vara frivillig för både gärningsman och målsägande. Brottet ska vara anmält till polisen och gärningsmannen ska ha erkänt gärningen eller delaktighet i denna.

2012 antogs ett EU-direktiv angående miniminormer gällande brottsutsatta. Direktivet ställer ökade krav på medlemsstaterna att senast 2015 erbjuda medling mellan förövare och brottsoffer.

Sverige är dock illa rustat för att följa direktivet. I dag fungerar medlingsverksamheten dåligt på många håll i landet. Vissa kommuner saknar organisation eller kunskap för att erbjuda medling. Antalet genomförda medlingar ute i kommunerna beräknas ha minskat med omkring 40 procent de senaste två åren. Att antalet medlingsärenden ute i kommunerna har minskat kraftigt på senare år beror inte på att brotten har blivit färre.

Kristdemokraterna anser därför att en nationell samordning för medling bör inrättas, som kan tydliggöra samverkansparternas uppdrag och ansvar samtidigt som man följer upp. Detta ska stärka strukturen runt medling och skapa förutsättningar för medlingen att utvecklas.

Caroline Szyber (KD) riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson

Lars Thunberg (KD) kommunalråd, Helsingborg

Ett svar på ”Artikel HD: Nationell samordning krävs”

  1. Klokt förslag!
    Om man förutsätter sig att göra något, skall man göra det ordentligt!
    Kom gärna och lyssna på Norska konfliktrådet, där händer det grejer!

Kommentarer är stängda.