En koncentrerad utbildning i medling vid bott

En koncentrerad utbildning i medling vid bott

Pia Törnstrand

Torsdagen den 19 april, fredagen den 20 april med en halv dags uppföljning i Augusti.
Plats: Färgargårdstorget 1,Stockholm, Pumpan, lokal Ceder Tid 09.30-16:30

Mer info, www.piatornstrand.se