Socialstyrelsen följer upp kommunernas arbete med medling

Under 2011 kommer socialstyrelsen, på uppdrag av regeringen, följa upp hur kommunerna arbetar med medling avseende unga lagöverträdare. I uppdraget ingår också att analysera om det finns behov av åtgärder för att stödja medlingsverksamheten. Uppdraget skall genomföras efter samråd med Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen och Domstolsverket. Uppdraget ska redovisas den 31 mars 2012.