Ny avhandling: Ett brott – två processer, Linda Marklund

SFMs tidigare styrelseledamot Linda Marklund har  försvarat sin avhandling ”Ett brott – två processer” vid Uppsala universitet. Linda Marklund, som även är jurist, visar i sin avhandling att den svenska medlingsverksamheten med anledning av brott behöver stort stöd och utbildning på alla nivåer. Det finns ett behov av mer väldefinierade regler och riktlinjer. Linda Marklund visar i sin avhandling att processen, sen den blivit obligatorisk, blivit mycket mer rättsosäker. Exempelvis ser den olika ut i olika delar av landet. Medan vissa kommuner endast erbjuder medling till namnet – utan fungerande verksamhet – har andra har en väl utvecklad medlingsverksamhet.

Det finns helt klart behov av både mer stöd och riktlinjer. 
Exempelvis heter det att medlaren ska vara rättrådig, kompetent och opartisk, men det uttrycks inte vad detta innebär. Ett annat exempel är att medlaren ska, om denne får kunskap om ett avtalsbrott, meddela åklagaren om det inte är uppenbart obehövligt. Det finns ett flertal liknande exempel i medlingslagen som inte är preciserade vad dessa egentligen innebär, säger Linda Marklund. Vidare menar Marklund att det är viktigt att rättsliga regler och riktlinjer inte hindar medlingsprocessen från att nå sitt syfte. Det är viktigt att det är personen som begått brottet och den brottsutsatte som förblir de aktiva parterna. Om processen blir alltför styrd, eller felaktigt styrd, förloras det som är unikt med medlingen, säger Marklund. 


Avhandlingen går att beställas via SFM, info@s-f-m.se

2 svar på ”Ny avhandling: Ett brott – två processer, Linda Marklund”

  1. Jag vill gärna beställa Linda Marklunds avhandling till mitt examensarbete i juridik. Hur gör man?

    Mvh Pernilla Anderberg

  2. Vil gjerne bestille Linda Marklunds avhandling til vårt bibliotek.
    Adressen er Biblioteket ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Pb 6713 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge

Kommentarer är stängda.