Medling vid brott i Advokaten

Senaste numret av Advokaten har en utförlig artikel om Medling vid brott där b.la SFMs ordförande Pia Törnstrand medverkar.