MEDLING – och andra former av konflikthantering av Jan Norman och Lina Öhman

 

SFMs sekreterare Lina Öhman och Juristen och medlaren Jan Norman har precis kommit ut med en andra utgåva av boken “Medling – och andra former av konflikthantering” på IUSTUS förlag. Boken är en omarbetad och utökad upplaga av tidigare arbete med nytillkommen medförfattare. Boken ger omfattande kunskap i förhandling, medling och andra former av konflikthantering och lämpar sig väl både för nybörjaren och den mer erfarne medlaren. Den ger en bred bild av medling samt kunskaper på detaljnivå om medlarens arbete. I boken behandlas konflikter ur ett brett perspektiv och på både individ-, grupp- och systemnivå. I vägledande exempel och dialoger får läsaren följa parter, ombud och medlare genom medlingens olika faser och steg.

Medlingens olika användningsområden redovisas i skilda avsnitt som exempelvis medling vid brott, familjemedling och medling på arbetsplatsen. Ett särskilt avsnitt ägnas åt ombudets roll vid medling, exempelvis advokatens. Olika medlingsformer såsom systemisk kognitiv, narrativ och transformativ medling behandlas ingående. Boken ska kunna användas i olika utbildningar och även vara en handbok vid praktisk konflikthantering och medling.

Boken finns att beställas här. För mer info: lina.oehman@gmail.com, jan.norman@ltu.se