Medling i affärstvister

Medling i affärstvister – ny lagstiftning.
Göteborg, Hotel Scandic Crown.

Advokat Dan Engström och Advokat Eric M.Runesson.
För mer info www.jura.se