Medling i affärstvister

Medling i affärstvister – ny lagstiftning.

Malmö, Hotel Scandic S:t Jörgen.

Advokat Dan Engström och Advokat Eric M.Runesson.

För mer info www.jura.se