Linda Marklund Disputation

Lördagen den 28 maj 2011 kl 10.15 i Grotiussalen, Trädgårdsgatan 1.

För mer info kontakta info@s-f-m.se