Tack!

SFM vill tacka alla medverkande och deltagare för en mycket lyckad Medlingens dag 2010. Det var en dag fullspäckad av intressanta seminarier och plenumföreläsningar. Föreläsarnas presentationer kommer att skickas ut till alla deltagare inom kort.
För er som inte hade möjlighet att fylla i utvärderingsenkäten finner den här. Vi är tacksamma för er feedback.

Medlemsaktiviteten som ägde rum dagen innan var mycket intressant. Eftermiddagen innehöll både konkret arbete med utvecklandet av föreningen och mer generell kunskap kring hur man kan arbeta fram handlingsplaner i grupper.
Rapport: SFM medlemsaktivitet 14 april 2010