På tal om mobbning – och det som görs

– Är namnet på skolverkets nya rapport om de åtta mobbningsprogrammen 

Denna kunskapsöversikt beskriver hur mobbning kan förstås ur olika perspektiv och hur synen på mobbning förändrats historiskt. Översikten innehåller också en kritisk genomgång av åtta program som används mot mobbning och som ingår i Skolverkets stora effektutvärdering vars resultat presenteras i slutet av år 2010. Texterna är skrivna av forskare specialiserade på mobbning. Medling får i denna rapport ett överlag mycket positivt mottagande.