nyheter /// ny rapport

Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) vid Socialstyrelsen fick 2007 i uppdrag av socialdepartementet att sammanställa kunskap om verkningsfulla behandlingsmetoder som kan användas i socialtjänstens arbete med unga lagöverträdare. Uppdraget avser insatser som ryms inom ramen för påföljderna ungdomsvård och ungdomstjänst samt insatsen särskilt kvalificerad kontaktperson. Enligt Socialstyrelsens bedömning bör även effekterna av medling vid brott undersökas. Uppdraget ska redovisas senast 31 oktober 2008.
Denna rapport innehåller en systematisk sammanställning av sådana insatser. Arbetet har utförts av en grupp personer som kombinerar sakkunskap inom området och metodkunskap vad gäller översiktsarbete.

Rapporten: 20081265811