nyheter // Konferens

”Konflikt – passion och kollision”
– att förebygga och hantera konflikter

Konferens den 12 mars 2009 Stockholm

En högaktuell konferens om konflikter och konflikthantering i skolans vardag.
Hur kan vi arbeta för att motverka, förebygga och hantera konflikter?
Konferensen vänder sig till lärare, skolledare, elevvårdspersonal, lärarstuderande,
skolpolitiker och alla med intresse för dessa frågor. 

Se mer info i dokumentet nedan

pm_konf_2009_4-sid_lag1