The Promise Of Mediation

Responding to conflict through empowerment and recognition, San Francisco: Jossey-Bass. Denna bok har blivit mycket omdiskuterad i USA för sitt radikala perspektiv på vad medling bör vara. Nyckelbegreppet är ‘transformative mediation,’ och innebär att tonvikten ligger mer på medlingssituationens potential för utveckling och mognad, fr.a. att främja ömsesidig respekt och ‘empowerment,’ än på konkret problemlösning. Det är en tänkvärd bok som bör läsas av alla som arbetar med medling.