Skapa möten och kontakter genom medling

– Att agera tredje part med hjälp av Nonviolent Communication.