Moral conflict. When social worlds collide


Denna bok fokuserar på samhälleliga värdekonflikter, som t.ex. abortfrågan, rasdiskriminering och religiösa konflikter. Den handlar inte direkt om medling, men bidrar med en fördjupad förståelse av hur man kan hantera konflikter som har sina rötter i oförenliga värderingssystem.