Getting to yes. Negotiating agreement without giving in

Denna bok har blivit en modern klassiker. Den fokuserar framför allt på förhandlingar, och principer för att genomföra förhandlingar i en win-win-anda.