Dispute resolution – Negotiation, Mediation, and other processes

Detta är en gedigen lärobok om medling, förhandling och skiljedomsförfarande i den amerikanska traditionen.