Confronting conflict – A first-aid kit for handling conflict

Glasl’s engelskspråkiga bok om organisationskonflikter innehåller många övningar och en populärversion av hans konflikteskalationsmodell. Även om den inte i första hand handlar om medling är den värdefull för alla som arbetar med konflikter.