Another way – Positive response to contemporary violence


Adam Curle är en brittisk medlare med bakgrund som professor i psykologi, kväkare och meditatör. Han har medlat i en rad svåra väpnade konflikter runt om i världen, och förkroppsligar många av de främsta kvaliteter en medlare kan ha.