Nyheter/// Gæstebesøg af professor Howard Zehr

Gæstebesøg af professor Howard

Foreningen for Mediation/Konfliktmægling har i samarbejde med Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet inviteret professor Howard Zehr til Danmark, og vi er meget glade for, at det er lykkedes netop i dette efterår, hvor et udvalg i Justitsministeriet barsler med en betænkning om organisering af en permanent og landsdækkende ordning med Konfliktråd.
Dr. Howard Zehr er professor i Restorative Justice på Eastern Mennonite University, Virginia og kaldes med rette for ”The grandfather of Restorative Justice”. I 1990 gjorde han med udgivelsen af bogen ”Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice” begrebet Restorative Justice (genoprettende retfærdighed) international kendt og udgivelsen inspirerede til, at man i mange lande verden over har taget udfordringen op og udviklet såvel teori som praksis indenfor Restorative Justice paradigmet.
I forbindelse med besøget i Danmark udgives Zehrs ”The Little Book of Restorative Justice” i dansk oversættelse af Akademisk Forlag.

Arrangementer med professor Howard Zehr:

”Møder mellem offer og gerningsmand i straffesager”

Høring på Christiansborg arrangeret af Foreningen for Mediation/Konfliktmægling
Onsdag den 12. november 2008
Program er under udarbejdelse og vil snarest blive udsendt.

”Essential and Critical issues in Restorative Justice”.

Forelæsning på Københavns Universitet arrangeret af Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet i samarbejde med Dansk Kriminologisk Selskab
Torsdag den 13. november 2008 kl. 17.00 – 19.00
Københavns Universitet, Frue Plads, Hovedbygningen, Auditorium 10
Sprog: engelsk
Fri adgang.

”The Promise and Challenge of Restorative Justice”

Workshop
Fredag den 14. november kl. 10.00 – 16.00
Arrangeret i et samarbejde mellem Foreningen for Mediation/Konfliktmægling og Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.
Sprog: Engelsk
Se særskilt program.