Medlingens dag 2008

SFM i samverkan med RMVB övertog ansvaret att arrangera Medlingens dag, då Brå inte längre har kvar Medlingsuppdraget. Medlingens dag vidgades och vände sig till alla som är intresserade av medling och konflikhantering. Mer information finner ni på:
www.medlingensdag.se