Årsmöte med föreläsning

Det var bra uppslutning av nya och gamla medlemmar på årsmötet!
Eftermiddagen startade med en tankeväckande föreläsning av Kickis Älgamo och avslutades med själva årsmötet. Inga ärenden hade inkommit till behandling så mötets huvudsakliga uppgift var att granska ekonomin – som är god – och att välja en ny styrelse. Den nya styrelsen kommer även fortsättningsvis att ledas av Pia Törnstrand som omvaldes med ett rungande bifall.
Styrelsen tackade avgående styrelsemedlemmarna.