Arbetsmöte styrelsen

Den 23-24/3 hade styrelsen för SFM tillsammans med representanter från RMVB ett arbetsmöte där bland annat ett eventuellt samgående mellan föreningarna diskuterades. Detta på initiativ av RMVB. Sista planeringen kring Medlingensdag, SFM:s medlemsaktivitet och årsmötet fanns också på dagordningen.