Opartiskhet – vad är det?

Den 25 april 2007 hölls en konferens som behandlade ämnena Opartiskhet och neutralitet:

” Advokater, domare, socialarbetare, medlare och andra – här kommer konferensen för Dig som förväntas förhålla Dig opartisk och neutral samtidigt som Du ska vara empatisk och möta olika känslor hos Dig själv och andra. Kanske är målet inte att vara total opartisk utan kunna vidmakthålla det minimum av opartiskhet som krävs vid varje konkret möte med klient / medling. Kom och lyssna, diskutera och lär kring några etiska problem som ständigt finns med i vårt dagliga arbete. För inbjudan klicka här