Medling vid brott i Luleå

Från och med 1 januari 2008 blev det obligatoriskt för landets kommuner att kunna erbjuda gärningsmän under 21 år medling. I Norrbotten har man tyvärr fortfarande inte kommit långt med uppbyggnaden av medlingsverksamheter. Därför bjöd Brottsförebyggande rådet, Brå, in till en introduktionskurs/informationsdag i Luleå den 13 mars 2008.