Program Medlingens dag!

Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering är stolta över att anordna Medlingens dag! Som medlare möter vi ofta personer som befinner sig i tvist med hög konfliktnivå...

+ Läs vidare

Tack till alla som medverkade

SFM tackar de medverkande på nätverksträffen “Medling vid brott – fördelar utifrån ett brottsofferperspektiv” med Lottie Wahlin...

+ Läs vidare